Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13

Cảm ơn bạn đã tải Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 2,3 MB 06/01/2021 5:43:36 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bộ luật tố tụng dân sự 2021 số 92/2015/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2016. Theo đó, Bộ luật tố tụng dân sự 2021 quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân, gia đình....