Biên bản nghiệm thu, bàn giao dịch vụ công nghệ thông tin để đưa vào sử dụng

Cảm ơn bạn đã tải Biên bản nghiệm thu, bàn giao dịch vụ công nghệ thông tin để đưa vào sử dụng

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Biên bản nghiệm thu, bàn giao dịch vụ công nghệ thông tin để đưa vào sử dụng mới nhất ban hành theo Thông tư 23/2020/TT-BTTTT. Mời các bạn tham khảo.