Tài liệu tập huấn môn Âm nhạc lớp 2 bộ sách Cánh Diều

Tài liệu tập huấn môn Âm nhạc lớp 2 bộ sách Cánh Diều là tài liệu hữu ích để các thầy cô tham khảo nhằm tìm hiểu được điểm mới, cách giảng dạy chương trình mới lớp 2 năm học 2021-2022. Mời các thầy cô tham khảo và tải về.

Tập huấn sách giáo khoa Cánh diều lớp 2

Cánh Diều là một trong 3 bộ sách giáo khoa lớp hai được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng từ năm học 2021-2022. Thực hiện Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, nhiều sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh đã công bố kết quả lựa chọn.

Bộ sách có chất lượng chuyên môn cao vì các tổng chủ biên, chủ biên và tác giả đều là những người giàu kinh nghiệm viết sách giáo khoa, giàu kinh nghiệm về giáo dục phổ thông cũng như giáo dục tiểu học. Hầu hết tổng chủ biên, chủ biên và nhiều tác giả bộ sách là tổng chủ biên Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018, chủ biên chương trình môn học hoặc thành viên Ban soạn thảo Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mời các thầy cô và các bạn tham khảo thêm các giáo án và tài liệu khác của bộ sách cánh diều lớp 2 trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu của Hoatieu.vn

1
NHÀ XUT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
NHÀ XUT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP H CHÍ MINH
CÔNG TY ĐẦU TƯ XUẤT BN THIT B GIÁO DC VIT NAM
TI LIU TP HUN GIÁO VIÊN
S DNG SÁCH GIÁO KHOA ÂM NHC LP 2
CÁNH DIU
2021
2
MỤC LỤC
Trang
I. Những vấn đề chung
4
1. Giới thiệu Chương trình môn Âm nhạc lớp 2
4
2. Giới thiệu sách giáo khoa Âm nhạc 2
6
3. Giới thiệu các tài liệu tham khảo bổ trợ
14
II. Kế hoạch bài dạy
15
III. Thực hành một số nội dung và phương pháp dạy học
21
1. Thực hành nội dung hát và nhạc cụ
21
2. Thực hành nội dung đọc nhạc
26
3. Xem video tiết dạy minh hoạ
26
4. Thực hành nội dung nghe nhạc
27
5. Thực hành hoạt động Vận dụng - Sáng tạo
28
IV. Trả lời câu hỏi
29
V. Đánh giá kết quả tập huấn giáo viên
32
3
CHƯƠNG TRÌNH TP HUẤN
Thời gian
Nội dung
8:00 - 9:45
1. Giới thiệu Chương trình môn Âm nhạc lớp 2
2. Giới thiệu sách giáo khoa Âm nhạc 2
3. Giới thiệu các tài liệu tham khảo bổ trợ
4. Thực hành nội dung hát và nhạc cụ
5. Thực hành nội dung đọc nhạc
9:45 - 10:00
Giải lao
10:00 - 11:30
6. Xem video tiết dạy minh hoạ
7. Thực hành nội dung nghe nhạc
8. Thực hành hoạt động Vận dụng - ng tạo
9. Trả lời câu hỏi
10. Đánh giá kết quả tập huấn giáo viên
MỤC TIÊU, PHƯƠNG PHÁP V PHƯƠNG TIỆN TP HUẤN
Mục tiêu
Giáo viên (GV) nhận biết được những ưu điểm của sách giáo khoa (SGK);
biết khai thác và sử dụng SGK đạt hiệu quả cao nhất.
Phương pháp
Hướng dẫn GV thực hành những nội dung mới và phương pháp dạy học mới.
Quy trình luyện tập gồm các bước: (i) Báo cáo viên (BCV) làm mẫu; (ii) BCV
GV cùng luyện tập; (iii) GV tluyện tập; (iv) Nhóm GV trình bày kết quả (có thể
quay video làm tư liệu).
Phương tiện
Giáo viên có SGK, SGV hoặc tài liệu tập huấn.
Đánh giá bài viết
1 1.714

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo