Tài liệu tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 cho học sinh

Tài liệu tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 cho học sinh THPT

hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết Tài liệu tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 cho học sinh để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu để tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 cho học sinh nhé.

TÀI LIỆU
TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ TUYÊN TRUYỀN
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3,4
CHO HỌC SINH THPT
Nội, 03/2019
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
MỤC LỤC
Phần I: Giới thiệu về dịch vụ công trực tuyến
I. Một số khái niệm
II. Các mức độ dịch vụ công trực tuyến
III. Các dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3,
4 lĩnh vực giáo dục đào tạo
Phần II. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến
mức độ 3,4 của thành phố Nội.
I. Hướng dẫn tạo tài khoản.
II. Hướng dẫn sử dụng DVCTT
2
2
2
4
4
5
5
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
PHẦN I
GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ NG TRỰC TUYẾN
I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM
- Thủ tục hành chính: các quy định về trình tự thời gian, về không gian
về cách thức giải quyết công việc của các quan hành chính nhà nước trong mối
liên hệ với các quan, tổ chức nhân công dân.
dụ:
- Làm giấy Khai sinh
- Đăng kết hôn
- Khai tử
- Cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp THPT…
- Dịch v nh chính công: Dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp
luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do quan n nước thẩm quyền cấp cho
tổ chức, nhân dưới hình thức các loại giấy tờ giá trị pháp trong các lĩnh
vực quan nhà nước đó quản lý.
Gắn liền với một thủ tục hành chính để giải quyết hoàn chỉnh một công việc
cụ thể liên quan đến tổ chức, nhân.
- Dch vụ ng trc tuyến: Dịch vụ hành chính công c dịch v khác của
quan nhà nước được cung cấp cho c tổ chức, nhân trên i trường mạng.
II. CÁC MỨC ĐỘ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
- Dịch vụ ng trực tuyến mức độ 1:
dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục nh chính
các văn bản liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.
- Dịch vụ ng trực tuyến mức độ 2:
dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 cho phép người sử dụng tải về các
mẫu văn bản khai o để hoàn thiện hồ theo yêu cầu. Hồ sau khi hoàn
Đánh giá bài viết
1 476
Bài liên quan