Mẫu tổng hợp kết quả đánh giá về tài chính

Mẫu tổng hợp kết quả đánh giá về tài chính là gì? Mẫu bảng tổng hợp gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu tổng hợp kết quả đánh giá về tài chính là gì?

Mẫu tổng hợp kết quả đánh giá về tài chính là mẫu bản tổng hợp được lập ra để tổng hợp về kết quả đánh giá về tài chính. Mẫu nêu rõ nội dung kết quả đánh giá, giá trị của các nội dung...

2. Mẫu tổng hợp kết quả đánh giá về tài chính

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VỀ TÀI CHÍNH

HSDT của nhà thầu_________

Stt

Nội dung

Giá trị

1

Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá (nếu có))

2

Giá trị giảm giá (nếu có)

3

Giá dự thầu sau khi trừ giá trị giảm giá (nếu có)

Phương pháp giá thấp nhất(1)

4

∆ƯĐ (nếu có)(2)

5

Giá dự thầu sau khi trừ giá trị giảm giá (nếu có) và tính ưu đãi (nếu có)

Phương pháp giá đánh giá(3)

4

G

5

ƯĐ (nếu có)(4)

6

Giá đánh giá

Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá(5)

4

Điểm giá

5

Điểm kỹ thuật

6

Điểm tổng hợp

7

Điểm ưu đãi (nếu có)(6)

8

Điểm tổng hợp sau ưu đãi

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Trường hợp áp dụng phương pháp giá đánh giá hoặc kết hợp giữa kỹ thuật và giá thì bỏ nội dung này.

(3) Trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất hoặc kết hợp giữa kỹ thuật và giá thì bỏ nội dung này.

(2), (4) ∆ƯĐ: là giá trị cộng thêm đối với đối tượng không được hưởng ưu đãi, được xác định như sau: đối với gói thầu mua sắm hàng hóa lấy theo kết quả ở Mẫu số 3A;

(5) Trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất hoặc giá đánh giá thì bỏ nội dung này.

(6) Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa điểm ưu đãi được cộng thêm cho hàng hóa được hưởng ưu đãi (lấy theo kết quả ở Mẫu số 3B);

Mẫu tổng hợp kết quả đánh giá về tài chính

Mẫu tổng hợp kết quả đánh giá về tài chính

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 67
0 Bình luận
Sắp xếp theo