Mẫu thông báo dọn vệ sinh

Mẫu bản thông báo dọn vệ sinh

Mẫu thông báo dọn vệ sinh là mẫu đơn được lập ra để thông báo về việc dọn vệ sinh. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản thông báo dọn vệ sinh

Mẫu thông báo dọn vệ sinh

Mẫu thông báo dọn vệ sinh là bản thông báo được cơ quan, tổ chức hay cá nhân lập ra để ghi chép về thông báo dọn vệ sinh.

Mẫu bản thông báo thường nêu rõ thông tin của cơ quan tổ chức ra thông báo, nội dung thông báo dọn vệ sinh, thời gian dọn vệ sinh...

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 1.957