Mẫu sổ đăng ký lệnh, quyết định, văn bản phân công người tiến hành tố tụng, tham gia tố tụng

Mẫu sổ đăng ký lệnh, quyết định, văn bản phân công người tiến hành tố tụng, tham gia tố tụng là gì? Mẫu sổ gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu sổ đăng ký lệnh, quyết định, văn bản phân công người tiến hành tố tụng, tham gia tố tụng là gì?

Mẫu sổ đăng ký lệnh, quyết định, văn bản phân công người tiến hành tố tụng, tham gia tố tụng là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về việc đăng ký lệnh, quyết định, văn bản phân công người tiến hàng tố tụng, tham gia tố tụng. Mẫu nêu rõ thông tin người đăng ký...

2. Mẫu sổ đăng ký lệnh, quyết định, văn bản phân công người tiến hành tố tụng, tham gia tố tụng

Sổ đăng ký lệnh, quyết định, văn bản trong việc phân công người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng

Ngày, tháng, năm

Họ và tên bị can

(ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú)

Tội danh, điều luật

QĐ phân công Phó Viện trưởng THQCT, KSGQ tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố

QĐ phân công Kiểm sát viên, Kiểm tra viên

THQCT, KSGQ tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố

QĐ phân công Phó Viện trưởng THQCT, KSGQ vụ án hình sự

QĐ phân công Kiểm sát viên, Kiểm tra viên

QĐ thay đổi Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên

Yêu cầu thay đổi Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng CQĐT, CQ có thẩm quyền điều tra

Yêu cầu thay đổi Điều tra viên, Cán bộ điều tra

Yêu cầu cử người phiên dịch, dịch thuật

Đề nghị thay đổi người phiên dịch, dịch thuật

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1,5cm

5cm

1,5cm

1,5cm

1,5cm

1,5cm

1,5cm

1,5cm

1,5cm

1,5cm

1,5cm

1,5cm

Mẫu sổ đăng ký lệnh, quyết định, văn bản phân công người tiến hành tố tụng, tham gia tố tụng

Mẫu sổ đăng ký lệnh, quyết định, văn bản phân công người tiến hành tố tụng, tham gia tố tụng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
0 Bình luận
Sắp xếp theo