Mẫu bảng hiện trạng các công trình hạ tầng về giao thông

Mẫu bảng hiện trạng các công trình hạ tầng về giao thông là gì? Mẫu bảng hiện trạng các công trình hạ tầng về giao thông gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu bảng hiện trạng các công trình hạ tầng về giao thông là gì?

Mẫu bảng hiện trạng các công trình hạ tầng về giao thông là mẫu bảng được lập ra để ghi chép về hiện trạng các công trình hạ tầng về giao thông. Mẫu nêu rõ nội dung thông tin ghi chép hiện trạng, loại đường...

2. Mẫu bảng hiện trạng các công trình hạ tầng về giao thông

HIỆN TRẠNG CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG VỀ GIAO THÔNG

Tên chủ rừng: .......................................

STT

Loại đường

Tên tuyến đường

Số hiệu tuyến (nếu có)

Cấp đường

Chiều dài (km)

Mô tả đánh giá

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Liên xã

2

Liên huyện

...

Quốc lộ

Tng

Ngày... tháng... năm…….
Chủ rừng
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Mẫu bảng hiện trạng các công trình hạ tầng về giao thông

Mẫu bảng hiện trạng các công trình hạ tầng về giao thông

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 12
0 Bình luận
Sắp xếp theo