Thông tư 59/2019/TT-BTC - Mức thu lệ phí thẻ căn cước mới nhất

Cảm ơn bạn đã tải Thông tư 59/2019/TT-BTC - Mức thu lệ phí thẻ căn cước mới nhất

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bộ tài chính ban hành Thông tư 59/2019/TT-BTC chế độ thu nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết.