Thông tư 46/2015/TT-BNNPTNT về chứng nhận, công bố hợp quy giống cây trồng

Cảm ơn bạn đã tải Thông tư 46/2015/TT-BNNPTNT về chứng nhận, công bố hợp quy giống cây trồng

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư 46/2015/TT-BNNPTNT về chứng nhận, công bố hợp quy giống cây trồng áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động liên quan đến chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy giống cây trồng thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2.