Thông tư 01/2023/TT-BNNPTNT danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

Cảm ơn bạn đã tải Thông tư 01/2023/TT-BNNPTNT danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư 01/2023/TT-BNNPTNT vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác.