Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND về chính sách thu hút giáo viên mầm non trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND về thực hiện các chính sách hỗ trợ và thu hút giáo viên mầm non công lập và cho phép tuyển dụng giáo viên mầm non không có hộ khẩu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo.