Nghị định 65/2019/NĐ-CP về xử phạt hành chính lĩnh vực phòng chống thiên tai

Cảm ơn bạn đã tải Nghị định 65/2019/NĐ-CP về xử phạt hành chính lĩnh vực phòng chống thiên tai

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Chính phủ ban hành Nghị định 65/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 104 xử phạt hành chính lĩnh vực phòng chống thiên tai. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi.