Nghị định 142/2021/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo TTHC

Cảm ơn bạn đã tải Nghị định 142/2021/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo TTHC

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Nghị định 142/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành về quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo TTHC.