Mức đóng bảo hiểm y tế sẽ tăng từ năm 2019

Cảm ơn bạn đã tải Mức đóng bảo hiểm y tế sẽ tăng từ năm 2019

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Năm 2018 mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) vẫn giữ nguyên song từ năm 2019, dự kiến mức đóng với nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước hỗ trợ sẽ được điều chỉnh tăng theo lộ trình của Luật BHYT.