Luật Thư viện số 46/2019/QH14

Cảm ơn bạn đã tải Luật Thư viện số 46/2019/QH14

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
1,4 MB 15/11/2018 4:26:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Luật Thư viện nhằm tạo cơ sở pháp lý nâng cao khả năng, phát huy đầy đủ các chức năng của thư viện trong bảo vệ quyền tiếp cận thông tin của công dân. Mời các bạn tham khảo toàn văn dự thảo Luật thư viện.
Xem thêm các thông tin về Luật Thư viện số 46/2019/QH14