Kế hoạch 535/2013/KH-BGDĐT

Cảm ơn bạn đã tải Kế hoạch 535/2013/KH-BGDĐT

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Kế hoạch 535/2013/KH-BGDĐT 34 KB 03/05/2013 3:18:00 CH
Kế hoạch 535/2013/KH-BGDĐT về kiểm tra công tác công tác xét đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại các hội đồng chức danh giáo sư cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
Xem thêm các thông tin về Kế hoạch 535/2013/KH-BGDĐT