Công văn 1458/UBDT-VP135 hướng dẫn địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Cảm ơn bạn đã tải Công văn 1458/UBDT-VP135 hướng dẫn địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Công văn 1458/UBDT-VP135 hướng dẫn địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được Ủy ban dân tộc ban hành ngày 31/12/2015, hướng dẫn các tiêu chí, điều kiện xác định các xã, thôn đặc biệt khó khăn. Thông tin chi tiết mời các bạn tham khảo.