Báo cáo kết quả cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin

Cảm ơn bạn đã tải Báo cáo kết quả cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Báo cáo kết quả cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin được ban hành kèm theo Thông tư 23/2020/TT-BTTTT nội dung Hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin.