Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT

Cảm ơn bạn đã tải Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13/09/2011 của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 38/2007/NĐ-CP ngày 15/03/2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ.