Thông tư 75/2013/TT-BTC chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số

Thông tư 75/2013/TT-BTC hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn xem và tải Thông tư 75 Bộ Tài chính về kinh doanh xổ số