Thông tư 54/2017/TT-BYT

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
247,1 KB 26/01/2018 10:30:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư 54/2017/TT-BYT về Bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 29/12/2017. Mời các bạn tham khảo.
Xem thêm các thông tin về Thông tư 54/2017/TT-BYT