Thông tư 28/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư hoạt động thẻ ngân hàng

Cảm ơn bạn đã tải Thông tư 28/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư hoạt động thẻ ngân hàng

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 28/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 19/2016/TT-NHNN hoạt động thẻ ngân hàng.