Thông báo 1388/TB-BHXH về việc điều chỉnh mức lương cơ sở

Cảm ơn bạn đã tải Thông báo 1388/TB-BHXH về việc điều chỉnh mức lương cơ sở

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo 1388/TB-BHXH điều chỉnh mức lương cơ sở làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN.