Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức số 53/2015/NĐ-CP

Cảm ơn bạn đã tải Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức số 53/2015/NĐ-CP

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Nghị định số 53/2015/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức được chính phủ ban hành, xét theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.