Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá 2012

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
137 KB
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.