Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2022

Cảm ơn bạn đã tải Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2022

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2022 998,5 KB 17/07/2020 8:43:00 SA
Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020 - Luật số 56/2020/QH14 được Quốc Hội ban hành ngày 10/6/2020 và chính thức có hiệu lực vào ngày 1/1/2021.
Xem thêm các thông tin về Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2022