Những trường hợp bị thu hồi đất theo Nghị định 01/2017/NĐ-CP

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Các trường hợp thu hồi đất và trình tự thu hồi đất được thực hiện như thế nào theo quy định mới? Mời các bạn tham khảo các quy định mới nhất hiện nay kèm theo Luật đất đai và Nghị định 01/2017/NĐ-CP.