Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT 2019

Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BTTTT năm 2019

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT năm 2019 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo.

Nội dung Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT năm 2019

Thuộc tính văn bản

Số hiệu: 01/VBHN-BTTTT
Loại văn bản: Văn bản hợp nhất
Nơi ban hành Bộ thông tin và truyền thông
Ngày ký xác thực: 20/03/2019
Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ THÔNG TIN
TRUYỀN THÔNG
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 01/VBHN-BTTTT
Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2019
THÔNG
QUY ĐỊNH DANH MỤC THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN ĐƯỢC MIỄN GIẤY PHÉP SỬ
DỤNG TẦN SỐ TUYẾN ĐIỆN, ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT KHAI THÁC KÈM
THEO
Thông số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin
Truyền thông quy định danh mục thiết bị tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần
số tuyến điện, điều kiện kỹ thuật khai thác kèm theo, được sửa đổi, bổ sung bởi:
Thông số 18/2018/TT-BTTTT ngày 20/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin
Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông số 46/2016/TT-BTTTT ngày
26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông quy định danh mục thiết bị
tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số tuyến điện, điều kiện kỹ thuật khai
thác kèm theo.
Căn cứ Luật Tần số tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Thông tin Truyền
thông;
Căn cứ Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng
Chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần số tuyến điện quốc gia được sửa đổi, bổ sung
theo Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính
phủ;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Tần số tuyến điện,
Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông quy định danh mục thiết bị tuyến điện được
miễn giấy phép sử dụng tần số tuyến điện, điều kiện kỹ thuật khai thác kèm theo1.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng
1. Thông này quy định danh mục điều kiện kỹ thuật, khai thác đối với thiết bị
tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số tuyến điện.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2. Thông này áp dụng đối với các tổ chức, nhân quản lý, s dụng, sản xuất, nhập
khẩu, kinh doanh thiết bị tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số tuyến
điện để sử dụng tại Việt Nam.
3. Thông tư này không áp dụng đối với thiết bị tuyến điện được sản xuất, nhập khẩu
phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh của lực lượng trang. Việc sản xuất, nhập khẩu,
sử dụng thiết bị tuyến điện này do B Quốc phòng, Bộ Công an quy định bảo đảm phù
hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Thông này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1.2 Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn (Short Range Device) thiết bị tuyến phát, thu-phát
tín hiệu một chiều hoặc hai chiều, ít khả năng gây nhiễu hại cho các thiết bị tuyến
khác. Các chủng loại thiết bị tuyến cự ly ngắn được liệt tại số thứ tự 1 Phụ lục 1
ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Thiết bị tuyến c ly ngắn dùng cho mục đích chung (Non-Specific Short Range
Device) bao gồm các thiết bị tuyến cự ly ngắn thỏa mãn điều kiện kỹ thuật khai
thác quy định, không phân biệt ứng dụng hay mục đích sử dụng.
3. Điện thoại không dây (Cordless Phone) thiết bị điện thoại đầu cuối được kết nối với
mạng điện thoại công cộng qua giao diện tương tự hai dây. Thiết bị y bao gồm hai khối
riêng biệt được kết nối với nhau qua giao diện tuyến:
Khối trung tâm (còn gọi trạm gốc hoặc máy mẹ): được đặt cố định đấu nối với hai
dây điện thoại c định của mạng điện thoại công cộng (PSTN-Public Switched Telephone
Network), sử dụng anten tích hợp. Ăng-ten tích hợp anten được thiết kế cố định, bố trí
bên trong hoặc bên ngoài thiết bị một phần của thiết bị.
Khối di động (có thể nhiều khối di động, còn gọi máy con): máy cầm tay sử dụng
ăng-ten tích hợp. Khối di động mang số thuê bao điện thoại của khối trung tâm.
4. Hệ thống liên lạc dành cho thiết bị y tế cấy ghép (MICS-Medical Implant
Communications Systems) Hệ thống đo lường dành cho thiết bị y tế cấy ghép (MITS-
Medical Implant Telemetry Systems)
Hệ thống liên lạc dành cho thiết bị y tế cấy ghép (sau đây gọi MICS) Hệ thống đo
lường dành cho thiết bị y tế cấy ghép (sau đây gọi MITS) hệ thống bao gồm thiết bị
y tế cấy ghép trong thể người thiết bị liên lạc tuyến bên ngoài dùng để trao đổi
dữ liệu với thiết bị cấy ghép trong khoảng cách 02 m, sau đó dữ liệu được truyền tới
trung tâm xử đến bác sỹ thông qua mạng viễn thông.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trong hệ thống MICS, thiết bị cấy ghép thiết bị liên lạc tuyến trao đổi dữ liệu
hai chiều. Trong hệ thống MITS, chỉ truyền dữ liệu một chiều từ thiết bị cấy ghép tới
thiết bị liên lạc tuyến tại các thời điểm đã lập trình trước.
5. 3Thiết bị nhận dạng tuyến điện (RFID-Radio Frequency Identification)
Thiết bị nhận dạng tuyến điện sử dụng sóng tuyến để tự động nhận dạng, theo dõi,
quản hàng hóa, con người, động vật các ứng dụng khác. Thiết bị nhận dạng
tuyến điện bao gồm hai khối riêng biệt được kết nối thông qua giao diện tuyến như sau:
- Thẻ tuyến (Radio Frequency tag) mang chip điện tử, hoặc không nguồn điện,
được gắn trên đối tượng cần nhận dạng. Chíp điện tử chứa thông tin về đối tượng đó.
- Thiết bị đọc tần số tuyến (Radio Frequency Reader) phát ra tần số nhất định để kích
hoạt thẻ tuyến thẻ tuyến sẽ phát ra thông tin của thẻ. Thông tin này được đầu
đọc thu lại chuyển tới hệ thống xử s liệu.
Thiết bị RFID được sử dụng trong các hoạt động phân phối, vận chuyển bán lẻ, chăm
sóc sức khỏe, giao thông hay các ứng dụng di động (ví dụ: ứng dụng tự động hiển thị, tra
cứu thông tin quảng cáo). Thiết bị RFID cự ly ngắn quy định tại Thông này không bao
gồm thiết bị thu phí điện tử không dừng ứng dụng công nghệ RFID dùng băng tần 920-
923 MHz công suất phát trên 500 mW ERP.
6. Thiết bị cảnh báo phát hiện tuyến điện (Radio Detection and Alarm Device)
Thiết bị cảnh o phát hiện tuyến điện bao gồm bộ phận cảm biến hệ thống điều
khiển được kết nối với nhau qua giao diện tuyến.
Một số loại thiết bị cảnh báo phát hiện tuyến điện điển nh: thiết bị chống trộm,
thiết bị phát hiện chuyển động, thiết bị m kim loại.
7.4 Thiết bị âm thanh không dây (Wireless Audio Device)
Thiết bị âm thanh không dây bao gồm các thiết bị s dụng sóng tuyến điện để truyền
dẫn âm thanh cự ly ngắn. Một số loại thiết bị âm thanh không dây điển hình:
microphone không dây cài áo, microphone không dây cầm tay, tai nghe không dây, máy
phát FM nhân, thiết bị trợ thính.
Thiết bị âm thanh không dây cự ly ngắn quy định tại Thông tư này không bao gồm thiết
bị truyền dẫn âm thanh không dây dùng băng tần 470-694 MHz công suất phát trên 30
mW ERP phục vụ tác nghiệp trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình.
8. Thiết bị điều khiển từ xa tuyến điện (Remote Control Device)
Thiết bị điều khiển từ xa tuyến điện bao gồm các thiết bị dùng sóng tuyến để điều
khiển các hình, điều khiển trong công nghiệp dân dụng.
Đánh giá bài viết
1 27
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo