Chú ý url sau không thuộc hoatieu.vn

https://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/home_public.jsp

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập