Chú ý url sau không thuộc hoatieu.vn

https://haiduong-thpt.tsdc.edu.vn/tra-cuu-diem-thi

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy