Chú ý url sau không thuộc hoatieu.vn

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDJC0_19u97CBFIMrTrKPD7rC7YO6Ec6oE9kLdA-6Uhi_7yA/viewform

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập