Chú ý url sau không thuộc hoatieu.vn

https://cic.org.vn/webcenter/portal/CMSPortal?_adf.ctrl-state=1a1ty7rbwz_4&_afrLoop=167830630117570#%40%3F_afrLoop%3D167830630117570%26_adf.ctrl-state%3Du8vmox9ei_4

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập