Chú ý url sau không thuộc hoatieu.vn

https://canhan.gdt.gov.vn/ICanhan/Request?&dse_sessionId=xpLasteN5SJ-nZpDZKKkQct&dse_applicationId=-1&dse_pageId=1&dse_operationName=retailUserLoginProc&dse_errorPage=error_page.jsp&dse_processorState=initial&dse_nextEventName=start

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập