Chú ý url sau không thuộc hoatieu.vn

https://canhan.gdt.gov.vn/ICanhan/Request?&dse_sessionId=m4SLOwqzHIMOsQRJti73os1&dse_applicationId=-1&dse_pageId=12&dse_operationName=retailIndexProc&dse_errorPage=error_page.jsp&dse_processorState=initial&dse_nextEventName=start

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy