Chú ý url sau không thuộc hoatieu.vn

https://canhan.gdt.gov.vn/ICanhan/Request?&dse_sessionId=5iRs17CdgNsxWUQDCQqkfXg&dse_applicationId=-1&dse_pageId=5&dse_operationName=retailUserLoginProc&dse_errorPage=error_page.jsp&dse_processorState=initial&dse_nextEventName=start

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy