Chú ý url sau không thuộc hoatieu.vn

https://www.hvnh.edu.vn/hvnh/vi/thong-tin-tuyen-sinh/huong-dan-dang-ky-xet-tuyen-he-dai-hoc-chinh-quy-nam-2022-dua-tren-ket-qua-ky-thi-danh-gia-nang-luc-cua-dhqg-ha-noi-1816.html

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập