Chú ý url sau không thuộc hoatieu.vn

https://www.hvnh.edu.vn/hvnh/vi/thong-tin-tuyen-sinh/huong-dan-dang-ky-xet-tuyen-dua-tren-chung-chi-ngoai-ngu-quoc-te-he-dai-hoc-chinh-quy-nam-2022-1815.html

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập