Chú ý url sau không thuộc hoatieu.vn

http://app.vr.org.vn/ptpublic/ThongtinptPublic.aspx

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy Truy cập