Từ 25-11, cấp giấy phép kinh doanh vận tải qua mạng

Từ 25-11, cấp giấy phép kinh doanh vận tải qua mạng

Từ ngày 25-11, người dân và doanh nghiệp sẽ được cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải; cấp, đổi biển hiệu, phù hiệu xe ô tô qua mạng ở mức độ 4. Để thực hiện các thủ tục xin cấp phép kinh doanh vận tải, phù hiệu xe, người dân và doanh nghiệp chỉ cần truy cập vào trang dichvucong.mt.gov.vn để làm thủ tục.

Nghị định 86/2014/NĐ-CP về Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Thông tư 63/2014/TT-BGTVT về quản lý hoạt động vận tải

Từ 2017, người đi xe máy không sang tên đổi chủ sẽ bị phạt

Từ hôm nay (25-11), người dân và doanh nghiệp sẽ được cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải; cấp, đổi biển hiệu, phù hiệu xe ô tô qua mạng ở mức độ 4 (cho phép thanh toán chi phí được thực hiện trực tuyến, gửi và nhận kết quả qua đường bưu điện hoặc qua mạng).

Từ 25-11, cấp giấy phép kinh doanh vận tải qua mạng

Việc nộp hồ sơ cấp phép kinh doanh vận tải qua mạng sẽ giảm rất nhiều thời gian và chi phí đi lại cho người dân và doanh nghiệp.

Để thực hiện các thủ tục xin cấp phép vận tải, phù hiệu xe, người dân và doanh nghiệp chỉ cần truy cập vào trang dichvucong.mt.gov.vn để làm thủ tục.

Các thủ tục cấp phép liên quan đến ô tô có 10 dịch vụ công trực tuyến áp dụng cho 10 thủ tục hành chính, trong đó có 4 thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, 2 thủ tục cấp biển hiệu và 4 thủ tục cấp phù hiệu.

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến đảm bảo toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, thông báo tình trạng thực hiện thủ tục hành chính và trả kết quả được thực hiện trên mạng. Đồng thời, cung cấp công cụ xác nhận thông tin giữa các sở giao thông vận tải; tích hợp số liệu xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông; tích hợp dữ liệu về giám sát hành trình, dữ liệu về đăng kiểm xe.

Ban đầu hệ thống dịch vụ công trực tuyến được triển khai thí điểm tại 5 Sở Giao thông Vận tải gồm Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TPHCM, Cần Thơ, sau đó mở rộng triển khai tại tất cả các sở giao thông vận tải trên cả nước từ ngày 1-1-2017.

Đối với lĩnh vực đường bộ đây là hệ thống dịch vụ công trực tuyến thứ 2 mà Bộ Giao thông Vận tải triển khai đến các sở giao thông vận tải. Trước đó, dịch vụ đổi giấp phép lái xe cũng đã được thực hiện qua mạng và giúp người dân giảm được thời gian và chi phí đi lại.

Hôm 22-11, 32 dịch vụ công thuộc lĩnh vực đường thủy nội địa như quản lý phương tiện thủy và thuyền viên; kết cấu hạ tầng; vận tải và an toàn giao thông... đều nộp hồ sơ và được giải quyết qua mạng.

THÔNG BÁO: Về việc khai trương hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải; cấp, đổi biển hiệu, phù hiệu xe ô tô

Mời các bạn cùng truy cập trực tiếp vào trang chủ của Bộ giao thông vận tải để tìm hiểu rõ hơn về việc khai trương hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải; cấp, đổi biển hiệu, phù hiệu xe ô tô như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Bộ Giao thông vận tải giao Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam xây dựng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải; cấp, đổi biển hiệu, phù hiệu xe ô tô và triền khai trên phạm vi cả nước.

Hệ thống có 10 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 áp dụng cho 10 thủ tục hành chính (trong đó có 04 thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, 02 thủ tục cấp biển hiệu và 04 thủ tục cấp phù hiệu). Hệ thống được xây dựng theo mô hình tập trung, thống nhất về nền tảng phát triển, các ứng dụng dùng chung và các công cụ tương tác với người dân, doanh nghiệp trên môi trường mạng.

Hệ thống đảm bảo toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, thông báo tình trạng thực hiện thủ tục hành chính và trả kết quả được thực hiện trên mạng; Cung cấp công cụ xác nhận thông tin giữa các Sở Giao thông vận tải; Tích hợp số liệu xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Thanh tra giao thông và Cảnh sát giao thông; Tích hợp dữ liệu về giám sát hành trình, dữ liệu về đăng kiểm phương tiện giao thông.

Hệ thống được triển khai thí điểm tại 5 Sở Giao thông vận tải: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, sau đó mở rộng triển khai tại tất cả các Sở Giao thông vận tải từ ngày 01/01/2017. Đối với lĩnh vực Đường bộ đây là hệ thống dịch vụ công trực tuyến thứ 2 mà Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục Đường Bộ Việt Nam triển khai đến tất cả các Sở Giao thông vận tải.

Ngày 25/11/2016, Bộ Giao thông vận tải chính thức khai trương hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải; cấp, đổi biển hiệu, phù hiệu xe ô tô trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải tại địa chỉ: dichvucong.mt.gov.vn.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Hà Nội, Ngày 22 tháng 11 năm 2016

Đánh giá bài viết
1 87
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo