Trường hợp được phép đóng BHXH 1 lần để hưởng lương hưu

Được phép đóng BHXH một lần để hưởng lương hưu trong trường hợp nào

Đối với những người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng lại chưa đủ số năm đóng BHXH thì phải làm thế nào để được nhận lương hưu? Đây là trường hợp không ít người lao động gặp phải mà lại chưa nắm rõ được cách xử lý.

Sau đây là một số thông tin về cách đóng BHXH một lần để hưởng lương hưu đối với người tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện đã được Hoatieu tổng hợp, xin chia sẻ đến các bạn.

Đối với người tham gia BHXH bắt buộc

Theo khoản 6 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, trường hợp người lao động đủ tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) còn thiếu tối đa 6 tháng, người lao động được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu.

Mức đóng hàng tháng bằng tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động hàng tháng theo mức tiền lương tháng đóng BHXH trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Theo đó, nếu người lao động đã đủ tuổi về hưu và còn thiếu tối đa 6 tháng; thì được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu. Trường hợp còn thiếu nhiều hơn 6 tháng, người lao động có thể tham gia đóng BHXH tự nguyện.

Với đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Theo Điều 9 và Điều 12 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định, người tham gia BHXH tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng như sau:

- Đóng hằng tháng;

- Đóng 3 tháng/ lần;

- Đóng 6 tháng/ lần;

- Đóng 12 tháng/ lần;

- Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần;

- Đóng một lần cho những năm còn thiếu cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng).

Như vậy, nếu thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm và đã đến tuổi về hưu, người lao động được đóng bù một lần cho những năm còn thiếu để được hưởng lương hưu.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 57
0 Bình luận
Sắp xếp theo