Trọn bộ biểu mẫu quản lý hồ sơ viên chức

Tổng hợp biểu mẫu quản lý hồ sơ viên chức

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 07/2019/TT-BNV về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức. Dưới đây là trọn bộ danh sách các biểu mẫu phục vụ công tác quản lý hồ sơ viên chức, mời các bạn cùng tham khảo.

Mời các bạn sử dụng file tải về để xem toàn bộ nội dung các biểu mẫu.

Danh sách biểu mẫu hồ sơ viên chức

STT

BIỂU MẨU

SỐ TRANG

KÝ HIỆU MẪU

1

Quyển lý lịch viên chức

06 trang

HS01-VC/BNV

2

Sơ yếu lý lịch viên chức

04 trang

HS02-VC/BNV

3

Phiếu bổ sung lý lịch viên chức

02 trang

HS03-VC/BNV

4

Phiếu giao nhận hồ sơ viên chức

01 trang

5

Phiếu chuyển hồ sơ viên chức

01 trang

HS05-VC/BNV

6

Phiếu nghiên cứu hồ sơ viên chức

01 trang

HS06-VC/BNV

7

Phiếu theo dõi sử dụng, khai thác hồ sơ viên chức

01 trang

HS07-VC/BNV

8

Sổ đăng ký hồ sơ viên chức

01 trang bìa và các trang ruột

HS08a-VC/BNV

9

Sổ giao nhận hồ sơ viên chức

01 trang bìa và các trang ruột

HS08b-VC/BNV

10

Sổ theo dõi khai thác, sử dụng hồ sơ viên chức

01 trang bìa và các trang ruột

HS08c-VC/BNV

11

Bì hồ sơ viên chức

HS09a-VC/BNV

12

Bìa kẹp bảng kê thành phần tài liệu trong hồ sơ dùng để liệt kê các thành phần tài liệu trong hồ sơ viên chức

01 trang bìa và ít nhất 2 trang mục lục

HS09b-VC/BNV

13

Bìa kẹp nghị quyết, quyết định về nhân sự (như quyết định bổ nhiệm, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, điều động,...)

01 trang

HS09c-VC/BNV

Bìa kẹp các nhận xét, đánh giá, đơn thư và các tài liệu xác minh khác

1 trang

HS09d-VC/BNV

Đánh giá bài viết
1 5.477
0 Bình luận
Sắp xếp theo