Giáo viên mầm non tại địa bàn có KCN sẽ được nhận hỗ trợ

Chinh sách trợ cấp cho giáo viên mầm non công tác trên địa bàn có khu công nghiệp - Đây là một trong những điểm mới nổi bật của dự thảo lần 2 Nghị định quy định về chính sách phát triển giáo dục mầm non đang trong thời gian lấy ý kiến đóng góp, dự kiến có hiệu lực trong năm 2020.

Theo đó, Dự thảo này đã bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ hàng tháng là giáo viên mầm non tại cơ sở giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ là là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp.

Chế độ trợ cấp cho giáo viên mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp

Cụ thể, theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 7 Dự thảo Nghị định thì:

1. Giáo viên mầm non tại cơ sở giáo dục mầm non công lập được hỗ trợ một khoản bằng tiền, tối thiểu bằng 50% mức lương cơ sở/tháng. Thời gian hỗ trợ được hưởng theo số tháng thực dạy, tối đa 9 tháng/năm học.

2. Giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục đã được cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định, không bao gồm cơ sở giáo dục mầm non thực hiện hợp tác đầu tư với nước ngoài/ hoặc có yếu tố nước ngoài được ngân sách Nhà nước hỗ trợ một khoản bằng tiền, tối thiểu bằng 50% mức lương cơ sở/tháng. Thời gian được hưởng theo tháng thực dạy, tối đa 12 tháng/năm học.

Như vậy, trong thời gian tới nếu Dự thảo này được thông qua thì các giáo viên trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp sẽ được nhận hỗ trợ hàng tháng.

Ngoài ra, Dự thảo cũng quy định cụ thể đối với giáo viên tại cơ sở giáo dục mầm non công lập thì tiền hỗ trợ được trả cùng với việc chi trả tiền lương của tháng và không dùng tính đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp; đối với giáo viên tại cơ sở ngoài công lập thì mức hỗ trợ này nằm ngoài mức lương thỏa thuận giữa chủ cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập và giáo viên hợp đồng giảng dạy.

Đây là quy định mới rất đáng hoan nghênh của Dự thảo. Bởi hiện nay Nghị định 06/2018/NĐ-CP chưa có chính sách hỗ trợ đối với giáo viên tại địa bàn có các khu công nghiệp. Chính sách hỗ trợ này của Chính phủ sẽ góp phần nâng cao đời sống cũng như thu hút giáo viên về làm việc tại địa bàn có các khu công nghiệp, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Xem thêm

Đánh giá bài viết
1 100
0 Bình luận
Sắp xếp theo