Tổng số tiết học của từng cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông mới

Theo chương trình giáo dục phổ thông mới thì tổng số tiết học của học sinh theo từng cấp là bao nhiêu tiết học trên một tuần? Hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết tổng số tiết học của từng cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông mới để bạn đọc cùng tham khảo và có thể thấy rõ được tổng số tiết mà học sinh từng cấp học theo chương trình mới.

Số tiết học của từng cấp trong chương trình giáo dục phổ thông mới

Bộ GD&ĐT công bố chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018. Chương trình này giảm tải so với chương trình hiện hành về số môn học, số giờ học, chọn lọc nội dung giáo dục thiết thực, đổi mới phương pháp giáo dục, tạo điều kiện học sinh lựa chọn môn học, chủ đề học tập và tăng cường hoạt động thực hành.

Chương trình giáo dục phổ thông mới chia thành hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12).

1. Tổng số tiết học cấp Tiểu học

Tổng số tiết học cấp Tiểu học

2. Tổng số tiết học cấp THCS

Tổng số tiết học cấp THCS

3. Tổng số tiết học cấp THPT

Tổng số tiết học cấp THPT

Ở cấp THPT, các môn học bắt buộc: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh. Các môn học được lựa chọn: theo nhóm Khoa học Xã hội (gồm các môn Giáo dục kinh tế và pháp luật, Lịch sử, Địa lý), nhóm Khoa học Tự nhiên (gồm các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học), nhóm Công nghệ và Nghệ thuật (gồm Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật). Các môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm các tài liệu hữu ích khác tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 10.125