Tổng số tiết học của từng cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông mới

Theo chương trình giáo dục phổ thông mới thì tổng số tiết học của học sinh theo từng cấp là bao nhiêu tiết học trên một tuần? Hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết tổng số tiết học của từng cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông mới để bạn đọc cùng tham khảo và có thể thấy rõ được tổng số tiết mà học sinh từng cấp học theo chương trình mới.

Số tiết học của từng cấp trong chương trình giáo dục phổ thông mới

Bộ GD&ĐT công bố chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018. Chương trình này giảm tải so với chương trình hiện hành về số môn học, số giờ học, chọn lọc nội dung giáo dục thiết thực, đổi mới phương pháp giáo dục, tạo điều kiện học sinh lựa chọn môn học, chủ đề học tập và tăng cường hoạt động thực hành.

Chương trình giáo dục phổ thông mới chia thành hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12).

1. Tổng số tiết học cấp Tiểu học

Bảng tổng hợp kế hoạch giáo dục cấp tiểu học

Nội dung giáo dụcSố tiết/năm học
Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5
Môn học bắt buộc
Tiếng Việt420350245245245
Toán105175175175175
Ngoại ngữ 1140140140
Đạo đức3535353535
Tự nhiên và Xã hội707070
Lịch sử và Địa lí7070
Khoa học7070
Tin học và Công nghệ707070
Giáo dục thể chất7070707070
Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật)7070707070
Hoạt động giáo dục bắt buộc
Hoạt động trải nghiệm105105105105105
Môn học tự chọn
Tiếng dân tộc thiểu số7070707070
Ngoại ngữ 17070
Tổng số tiết/năm học (không kể các môn học tự chọn)87587598010501050
Số tiết trung bình/tuần (không kể các môn học tự chọn)2525283030

2. Tổng số tiết học cấp THCS

Bảng tổng hợp kế hoạch giáo dục cấp trung học cơ sở

Nội dung giáo dụcSố tiết/năm học
Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9
Môn học bắt buộc
Ngữ văn140140140140
Toán140140140140
Ngoại ngữ 1105105105105
Giáo dục công dân35353535
Lịch sử và Địa lí105105105105
Khoa học tự nhiên140140140140
Công nghệ35355252
Tin học35353535
Giáo dục thể chất70707070
Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật)70707070
Hoạt động giáo dục bắt buộc
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp105105105105
Nội dung giáo dục của địa phương35353535
Môn học tự chọn
Tiếng dân tộc thiểu số105105105105
Ngoại ngữ 2105105105105
Tổng số tiết học/năm học (không kể các môn học tự chọn)1015101510321032
Số tiết học trung bình/tuần (không kể các môn học tự chọn)292929,529,5

3. Tổng số tiết học cấp THPT

Bảng tổng hợp kế hoạch giáo dục cấp trung học phổ thông

Nội dung giáo dụcSố tiết/năm học/lớp
Môn học bắt buộcNgữ văn105
Toán105
Ngoại ngữ 1105
Giáo dục thể chất70
Giáo dục quốc phòng và an ninh35
Môn học lựa chọn
Nhóm môn khoa học xã hộiLịch sử70
Địa lí70
Giáo dục kinh tế và pháp luật70
Nhóm môn khoa học tự nhiênVật lí70
Hoá học70
Sinh học70
Nhóm môn công nghệ và nghệ thuậtCông nghệ70
Tin học70
Âm nhạc70
Mĩ thuật70
Chuyên đề học tập lựa chọn (3 cụm chuyên đề)105
Hoạt động giáo dục bắt buộcHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp105
Nội dung giáo dục của địa phương35
Môn học tự chọn
Tiếng dân tộc thiểu số105
Ngoại ngữ 2105
Tổng số tiết học/năm học (không kể các môn học tự chọn)1015
Số tiết học trung bình/tuần (không kể các môn học tự chọn)29

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm các tài liệu hữu ích khác tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 17.540