Tờ trình xin kinh phí tổ chức 26-3

Tờ trình xin kinh phí tổ chức 26-3

Tờ trình xin kinh phí cho cho các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn thanh niên công sản Hồ Chí Minh được hoatieu.vn sưu tầm và đăng tải trong bài viết này, mời các bạn tham khảo.

Kịch bản chương trình kỉ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Lời dẫn chương trình văn nghệ 26-3 hay nhất

Mẫu báo cáo hoạt động 26/3

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Chi Đoàn tr­ường ………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

TỜ TRÌNH

(V/v xin kinh phí cho cho các hoạt động

chào mừng … năm ngày thành lập Đoàn thanh niên công sản Hồ Chí Minh)

Kính gửi: Chi bộ Đảng, đồng kính gửi BGH tr­ường ………..

- Căn cứ vào kế hoạt hoạt động của BCH chi đoàn tr­ường .................. năm học 20…- 20...

- Căn cứ vào mục đích, ý nghĩa và nội dung hoạt động của công tác đoàn thanh niên h­ướng tới lễ kỉ niệm … năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, năm thanh niên 20...

- Xét từ thực tế của chi đoàn, thay mặt cho BCH chi đoàn tôi xin đ­a ra bản dự trù kinh phí hoạt động trong tháng thanh niên của chi đoàn như­ sau:

1. Chi cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích cao trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng 81 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

a, Các chi đội có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng … năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

+ Chi thưởng cho hoạt động nề nếp, học tập:

Chi Đội xếp thứ nhất: 80.000đ.

Chi đội xếp thứ hai: 60.000đ.

Chi đội xếp thứ ba: 40.000đ.

b, Chi th­ưởng cho văn nghệ:

Giải nhất: 80.000đ.

Giải nhì: 60.000đ.

Giải ba: 40.000đ.

2. Chi cho thi TDGG và múa hát tập thể.

Giải nhất: 50.000đ.

Giải nhì: 40.000đ.

Giải ba: 30.000đ.

3. Chi sinh hoạt phí: Đặt 03 mâm cơm (350.000đ/ mâm): 1050.000đ.

Tổng cộng: 1.530.000đ ( Một triệu năm trăm ba mươi nghìn đồng chẵn).

Nguồn quỹ đoàn trong năm học có 585.000đ. Trừ 30% nộp xã Đoàn còn lại 409.000đ.

Vậy tôi lập tờ trình này kính gửi chi bộ Đảng cùng BGH nhà trư­ờng tạo điều kiện xét duyệt chi cho chi đoàn số tiền là 1.121.000đ (Một triệu một trăm hai mươi một nghìn đồng chẵn).

Thay mặt BCH chi đoàn, tôi xin trân thành cảm ơn!

……………, ngày … tháng … năm 20…

Đánh giá bài viết
1 4.399
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo