Mẫu tờ khai yêu cầu bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế

Mẫu tờ khai yêu cầu bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế

Tờ khai yêu cầu bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế là mẫu văn bản để các tổ chức, cá nhân điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu sau đó gửi tới cục Sở Hữu Trí Tuệ thuộc Bộ khoa học và công nghệ với mục đích đề nghị chuyển giao quyền sử dụng sáng chế. Mẫu tờ khai nêu rõ thông tin của người khai, nội dung giao quyền sử dụng sáng chế... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ khai yêu cầu bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế tại đây.

Mẫu tờ khai yêu cầu bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế

Mẫu tờ khai yêu cầu bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế

Nội dung cơ bản của mẫu tờ khai yêu cầu bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế như sau:

TỜ KHAI YÊU CẦU BẮT BUỘC CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG SÁNG CHẾ

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ
(Cục Sở hữu trí tuệ)

Chủ đơn dưới đây đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế *

DẤU NHẬN ĐƠN
(Dành cho cán bộ nhận đơn)

CHỦ ĐƠN
(Tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển giao quyền sử dụng sáng chế)

Tên đầy đủ: ................................................................................................................

Địa chỉ:.......................................................................................................................

Điện thoại:...................... Fax:...................................... E-mail: ...................................

ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN

là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được ủy quyền của chủ đơn

là người khác được ủy quyền của chủ đơn

Tên đầy đủ:.................................................................................................................

Địa chỉ:.......................................................................................................................

Điện thoại:.............................. Fax:............................. E-mail:.....................................

ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN GIAO

Tên Bằng độc quyền sáng chế:......................................................................................

Số Văn bằng:..............................................................................................................

Ngày cấp:...................................................................................................................

* Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu"x" vào ô vuông nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.

CHỦ SỞ HỮU VĂN BẰNG BẢO HỘ

Tên đầy đủ: ...............................................................................................................

Điện thoại:..................................... Fax:............................. E-mail:.............................

CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

PHÍ, LỆ PHÍ
Loại phí, lệ phí
Số đối tượng tính phí
Số tiền
Lệ phí nộp đơn
Lệ phí thẩm định đơn
Lệ phí cấp quyết định
Lệ phí đăng bạ quyết định
Lệ phí công bố quyết định
Tổng số phí, lệ phí phải nộp theo đơn là:
Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):

CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN Tờ khai, gồm.......trang

Tài liệu chứng minh cơ sở đề nghị chuyển giao sáng chế gồm......trang

Giấy uỷ quyền bằng tiếng.......

bản dịch tiếng Việt, gồm.......trang

bản gốc

bản sao (bản gốc sẽ nộp sau

bản gốc đã nộp theo đơn số:....................................)

Chứng từ lệ phí

Tài liệu khác, cụ thể:

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Khai tại:………. ngày …… tháng …… năm ……
Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn
(ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

Đánh giá bài viết
1 57
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo