Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh

Mẫu tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh được dùng trong trường hợp bản chính Giấy khai sinh bị mất, hư hỏng hoặc phải ghi chú quá nhiều nội dung do được thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch hoặc điều chỉnh hộ tịch mà Sổ đăng ký khai sinh còn lưu trữ được, thì được cấp lại bản chính Giấy khai sinh. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh tại đây.

1. Đăng ký lại khai sinh khi nào?

Điều 24 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định điều kiện được đăng ký lại khai sinh khi:

- Đã đăng ký khai sinh tại cơ quan có thẩm quyền trước ngày 01/01/2016

- Sổ hộ tịch và bản chính giấy khai sinh đều bị mất

- Người yêu cầu đăng ký khai sinh phải còn sống tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ

- Người yêu cầu phải nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc đăng ký khai sinh

2. Mẫu tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh

Mẫu tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh

Nội dung cơ bản của mẫu tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***-------

TỜ KHAI CẤP LẠI BẢN CHÍNH GIẤY KHAI SINH

Kính gửi: (1) .........................................

Họ và tên người khai: ..................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2) ........................................................................................................

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3) ....................................................................

Quan hệ với người được cấp lại bản chính Giấy khai sinh: ...........................................

Đề nghị (1) cấp lại bản chính Giấy khai sinh cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: ................................................................ Giới tính: ......................................

Ngày, tháng, năm sinh: ...................................................................................................

Nơi sinh: (4) ....................................................................................................................

Dân tộc: ................................................................ Quốc tịch: ........................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2) ...............................................................................................

Họ và tên cha: ……………………………………………………………........……..............

Dân tộc: ………………….........……. Quốc tịch: ............................Năm sinh ..................

Nơi thường trú/tạm trú: (5) …………………………....................……………………………

Họ và tên mẹ: ………………………………………………….....................…………………

Dân tộc: ........................................Quốc tịch: .............................Năm sinh ………….…..

Nơi thường trú/tạm trú: (5) ………………………………………….....................……………

Đã đăng ký khai sinh tại: ...................................... ngày ........... tháng .......... năm ..........

Theo Giấy khai sinh số: (6) .............................................Quyển số (6): .............................

Lý do xin cấp lại: ...............................................................................................................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại: ................ , ngày ...... tháng ...... năm ......

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

...................................................

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện việc cấp lại bản chính Giấy khai sinh.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch hai từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.

4) Trường hợp trẻ em sinh tại bệnh viện, thì ghi tên bệnh viện và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: bệnh viện Phụ sản Hà Nội). Trường hợp trẻ em sinh tại cơ sở y tế, thì ghi tên cơ sở y tế và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: Trạm y tế xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Tp. Hà Nội).

Trường hợp trẻ em sinh ngoài bênh viện và cơ sở y tế, thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh), nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Tp. Hà Nội).

Trường hợp trẻ em được sinh ra ở nước ngoài, thì nơi sinh được ghi theo tên thành phố, tên nước, nơi trẻ em đó được sinh ra (ví dụ: Luân Đôn, Liên hiệp vương quốc Anh và Bắc Ai-len; Bec-lin, Cộng hòa liên bang Đức).

(5) Ghi nơi thường trú/tạm trú của bố, mẹ tại thời điểm đăng ký khai sinh cho con; cách ghi thực hiện theo hướng dẫn tại điểm (2)

(6) Chỉ khai khi biết rõ.

3. Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thẩm quyền đăng ký lại khai sinh

Điều 25 Nghị định 123/2015/NĐ-CP nêu rõ, thẩm quyền đăng ký khai sinh được quy định như sau:

- UBND cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh trước đây

- UBND cấp xã nơi người yêu cầu thường trú

Các giấy tờ cần chuẩn bị

- Tờ khai theo mẫu

- Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu có các thông tin liên quan đến nội dung khai sinh của người đó, cụ thể là một trong các giấy tờ sau đây:

+ Bản sao Giấy khai sinh

+ Bản chính hoặc bản sao giấy tờ có giá trị thay thế Giấy khai sinh được cấp trước năm 1945 ở miền Bắc và trước năm 1975 ở miền Nam

+ Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;

+ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, giấy tờ chứng minh về nơi cư trú;

+ Bằng tốt nghiệp, Giấy chứng nhận, Chứng chỉ, Học bạ, Hồ sơ học tập do cơ quan đào tạo, quản lý giáo dục có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận;

+ Giấy tờ khác có thông tin về họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh của cá nhân;

+ Giấy tờ chứng minh quan hệ cha con, mẹ con.

Đặc biệt là nếu người yêu cầu là cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì phải có văn bản xác nhân của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về các nội dung sau:

- Họ, chữ đệm, tên

- Giới tính

- Ngày tháng năm sinh

- Dân tộc, quốc tịch, quê quán

- Quan hệ cha – con, mẹ - con

Thời gian xử lý việc đăng ký lại khai sinh

Thời hạn xử lý việc đăng ký lại khai sinh sẽ là 05 ngày làm việc nếu người yêu cầu cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ, tài liệu nêu trên.

Trường hợp phải có văn bản xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 13 ngày làm việc (không tính thời gian gửi văn bản yêu cầu xác minh và thời gian gửi văn bản trả lời kết quả xác minh qua hệ thống bưu chính).

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
29 61.157
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo