Tiêu chuẩn phẩm chất chính trị đối với chuẩn hiệu trưởng trường mầm non

Tiêu chuẩn phẩm chất chính trị đối với hiệu trưởng trường Mầm non

hoatieu.vn mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết tiêu chuẩn phẩm chất chính trị đối với chuẩn hiệu trưởng trường Mầm non dưới đây để có thể hiểu rõ hơn về các tiêu chuẩn phẩm chất chính trị đối với chuẩn hiệu trưởng trường mầm non nhé.

Các tiêu chuẩn phẩm chất chính trị đối với Chuẩn hiệu trưởng trường Mầm non

Ngày 14/4/2011,Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 17/2011/TT-BGDĐT về quy định chuẩn hiệu trưởng trường mầm non.

Theo đó, tiêu chuẩn phẩm chất chính trị đối với Chuẩn hiệu trưởng trường Mầm non được quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 17/2011/TT-BGDĐT. Cụ thể bao gồm:

a) Yêu Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì lợi ích dân tộc, vì hạnh phúc nhân dân, trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam;

b) Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; điều lệ, quy chế, quy định của ngành, của địa phương và của nhà trường;

Tiêu chuẩn phẩm chất chính trị đối với chuẩn hiệu trưởng trường Mầm non

c) Tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân;

d) Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí; thực hành tiết kiệm.

Bên cạnh đó, đối với đạo đức nghề nghiệp, Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non yêu cầu:

- Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; trung thực, tận tâm với nghề nghiệp và có trách nhiệm trong quản lý nhà trường.

- Hoàn thành nhiệm vụ được giao và tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ;

- Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn vì mục đích vụ lợi;

- Được tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ trẻ và cộng đồng tín nhiệm; là tấm gương trong tập thể sư phạm nhà trường.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 261
0 Bình luận
Sắp xếp theo