Thủ tục đổi thẻ BHYT 2021

Thủ tục đổi thẻ BHYT do ghi thông tin trên thẻ BHYT không đúng, do bị rách, hỏng và thay đổi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu sẽ hướng dẫn bạn đọc thực hiện việc đổi thẻ bảo hiểm y tế theo đúng quy trình và thời hạn giải quyết. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây để có thể hiểu rõ hơn về thủ tục đổi thẻ bảo hiểm y tế.

1. Hồ sơ đổi thẻ bảo hiểm

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi bổ sung 2014:

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật này để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.

Bảo hiểm y tế (bảo hiểm sức khỏe) là loại hình bảo hiểm thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Theo đó, người mua bảo hiểm y tế sẽ được chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí thăm khám, điều trị, phục hồi sức khỏe,… nếu không may xảy ra tai nạn, ốm đau.

Theo quy định tại Điều 19 Luật Bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi bổ sung 2014, các trường hợp sau đây được đổi thẻ bảo hiểm y tế:

 • Rách, nát hoặc hỏng.
 • Thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu.
 • Thông tin ghi trong thẻ không đúng.

Theo quy định thì hồ sơ đổi thẻ bảo hiểm y tế bao gồm:

 • Đơn đề nghị đổi thẻ của người tham gia bảo hiểm y tế
 • Thẻ bảo hiểm y tế

2. Thời hạn giải quyết

Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

3. Đối tượng thực hiện

Cá nhân, đơn vị sử dụng lao động, đại lý..

Theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP, quy định chi tiết về nhóm 06 đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế bao gồm:

 • Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng;
 • Nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng;
 • Nhóm do ngân sách Nhà nước đóng;
 • Nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng;
 • Nhóm tham gia Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình;
 • Nhóm do người sử dụng lao động đóng.

Thủ tục đổi thẻ BHYT 2021

4. Cơ quan thực hiện

BHXH quận/huyện

5. Lệ phí

2.000 đồng/thẻ

6. Trình tự thực hiện

Bước 1: Người tham gia

 • Người đang làm việc: nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH hoặc nộp thông qua đơn vị đang làm việc.
 • Người tham gia BHXH, BHYT tự nguyện: nộp hồ sơ cho Đại lý thu hoặc cơ quan BHXH huyện.
 • Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH; người đã được giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH: nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.

Bước 2: Đơn vị sử dụng lao động, Đại lý thu, cơ quan quản lý đối tượng: lập hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.

Bước 3: Cơ quan BHXH:

 • Nhận hồ sơ, kiểm đếm thành phần và số lượng hồ sơ, nếu đúng, đủ thì viết giấy hẹn, thu phí (đối với trường hợp cấp lại, đổi thẻ do mất, rách, hỏng). Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ thì ghi rõ lý do và trả lại người tham gia, đơn vị, Đại lý thu.
 • Trả hồ sơ; sổ BHXH, thẻ BHYT cho người tham gia, đơn vị, Đại lý thu theo thời hạn ghi trên giấy hẹn.

Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác như: Mẫu xác nhận thu hồi thẻ BHYT, Cách tra cứu quyền lợi thẻ BHYT từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của trang Hoatieu.vn.

Đánh giá bài viết
9 34.146