Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh qua mạng năm 2017

Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh qua mạng

hoatieu.vn xin chia sẻ bài viết hướng dẫn làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mới nhất năm 2017 qua mạng, đối với người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Cách ghi Chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016

Hướng dẫn cách kê khai thuế môn bài năm 2016 qua mạng

Theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ tài chính yêu cầu:

Người nộp thuế có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công > 09 triệu đồng/tháng để được giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thì phải làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc và có hồ sơ chứng minh như sau:

1. Đăng ký người phụ thuộc lần đầu:

a. Người lao động cần nộp cho DN:

b. Kế toán tại DN cần làm các bước như sau:

 • Tiếp nhận mẫu 02/ĐK và hồ sơ của người lao động (Tất cả các lưu tại DN để giải trình khi cơ quan thuế yêu cầu).
 • Nộp mẫu 16TH qua mạng cho cơ quan thuế theo các bước sau:

Lưu ý: Có chi cục thuế chỉ yêu cầu nộp mẫu 16TH qua mạng là xong, nhưng có nơi lại yêu cầu thêm cả mẫu 02/ĐK và nộp bán cứng trực tiếp tại 1 cửa.

Bước 1: Kê khai mẫu 16TH trên phần mềm HTKK

Đăng nhập vào phần mềm HTKK => Chọn mục: Quyết toán thuế thu nhập cá nhân => Chọn biểu mẫu: Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh.

Thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh qua mạng

Sau đó các bạn nhập các thông tin theo như mẫu 02/ĐK mà người lao động đã gửi vào đây:

Thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh

Bước 2: Nộp mẫu 16TH qua mạng

Đăng nhập vào website: Nhantokhai.gdt.gov.vn => Đăng nhập => Đăng nhập xong MST của DN các bạn chọn mục: Tài khoản - Tiếp đó chọn mục: Đăng ký thêm tờ khai.

Đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc

Tìm đến mục: Thuế thu nhập cá nhân => Tìm biểu mẫu: 16TH- Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh => Tích chọn vào ô vuông ngoài cùng

Đăng ký giảm trừ gia cảnh

Xong thì các bạn kéo chuột xuông cuối cùng chọn mục: Tiếp tục => Tiếp đó các bạn chọn: Chấp nhận.

hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh

Như vậy là các bạn đã có thể gửi mẫu 16TH qua mạng được rồi.

Bây giờ các bạn tiến hành nộp mẫu 16TH qua mạng giống như việc các bạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN ...nhé.

Vào mục: NỘP TỜ KHAI => Chọn mẫu 16TH => Rồi chọn tới đường dẫn lưu file kết xuất XML mẫu 16TH.

Sau khi nộp xong khoảng 2 - 7 ngày các bạn kiểm tra xem đã có kết quả chưa:

Các bạn đăng nhập vào website: nhantokhai.gdt.gov.vn => Đăng nhập vào tài khoản MST của DN => Vào mục: Tra cứu => Lựa chọn: Loại thông báo:

hướng dẫn đăng ký giảm trừ gia cảnh

Bấm vào mục: Tải về để kiểm tra:

Như vậy là đã đăng ký song MST cho người phụ thuộc nhé.

Ngoài ra các bạn chú ý 1 số trường hợp sau:

 • Trường hợp người phụ thuộc cùng hộ khẩu với đối tượng nộp thuế thì không cần xác nhận của UBND cẫp xã mà chỉ cần bản sao hộ khẩu.
 • Trường hợp người phụ thuộc không cùng hộ khẩu nhưng đang sống cùng đối tượng nộp thuế: mẫu số 21a/XN-TNCN.
 • Trường hợp người phụ thuộc không sống cùng đối tượng nộp thuế nhưng đối tượng nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng: mẫu số 21b/XN-TNCN.
 • Trường hợp người phụ thuộc là người tàn tật không có khả năng lao động: mẫu 22/XN-TNCN.
 • Riêng đối với cá nhân trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế thì cá nhân nộp một (01) bản đăng ký người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập cùng thời điểm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân của kỳ khai thuế đó theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Chú ý:

Trường hợp cá nhân trong năm có phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng mà đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc muộn hoặc đến khi quyết toán thuế mới đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì khi khấu trừ thuế hàng tháng được tính giảm trừ gia cảnh từ tháng đăng ký giảm trừ; khi quyết toán thuế được tính giảm trừ cho người phụ thuộc từ tháng có nghĩa vụ nuôi dưỡng.

Ví dụ:

 • Ông A phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng 1 người con vào tháng 1/2012 nhưng đến tháng 3/2012 ông A mới đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì từ tháng 3/2012 hàng tháng ông A được tính giảm trừ cho người phụ thuộc khi tạm khấu trừ thuế. Cuối năm khi quyết toán thuế, ông A được tính giảm trừ cho người phụ thuộc từ tháng 1/2012.
 • Ông A phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng 1 người con vào tháng 1/2012 nhưng không đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc thì hàng tháng ông A không được tính giảm trừ cho người phụ thuộc khi tạm khấu trừ thuế. Cuối năm khi quyết toán thuế, ông A đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc từ tháng 1/2012.

(Theo điểm IV Công văn Số 187/TCT-TNCN ngày 15/1/2013 của Tổng cục thuế).

c. Đăng ký khi có thay đổi về người phụ thuộc:

Khi có thay đổi (tăng, giảm) về người phụ thuộc, người nộp thuế thực hiện khai bổ sung thông tin thay đổi của người phụ thuộc theo Mẫu 02/ĐK-NPT-TNCN và nộp cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập hoặc cơ quan thuế đối với người nộp thuế thuộc diện khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

2. Địa điểm nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc:

Địa điểm nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là nơi người nộp thuế nộp bản đăng ký người phụ thuộc.

Tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc và xuất trình khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra thuế.

3. Thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc:

Thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc: trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc (bao gồm cả trường hợp đăng ký thay đổi người phụ thuộc) và (bao gồm cả trường hợp phát sinh tăng, giảm người phụ thuộc hoặc mới ra kinh doanh).

Quá thời hạn nộp hồ sơ nêu trên, nếu người nộp thuế không nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc sẽ không được giảm trừ cho người phụ thuộc và phải điều chỉnh lại số thuế phải nộp. Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán phải điều chỉnh lại mức thuế đã khoán.

Người nộp thuế chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh. Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc, nơi kinh doanh thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu.

Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2017

Hướng dẫn cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2017 qua mạng chi tiết: Thủ tục hồ sơ đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh; Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc lưu tại DN...theo quy định tại Thông tư 111, Thông tư 92, Thông tư 95/2016.

Trước khi làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc các bạn cần chú ý các vấn đề sau:

 • Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế. (Nếu người nộp thuế chưa có MST thì không được giảm trừ cho người phụ thuộc)
 • Khi đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký.

(Theo điểm c.2, khoản 1, điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

"i. Người nộp thuế chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh. Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc, nơi kinh doanh thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu theo hướng dẫn tại tiết h.2.1.1.1, điểm h, khoản 1, Điều này."

I. Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc cho cơ quan thuế:

Theo khoản 5 điều 6 Thông tư 95/2016/TT- BTC ngày 28/6/2016 (có hiệu lực từ ngày từ ngày 12/8/2016):

"5. Cơ quan chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và đăng ký thuế cho người phụ thuộc của cá nhân một lần trong năm chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm."

VD: DN bạn dự định nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2016 vào ngày 31/3/2017 -> Như vậy hạn nộp hồ sơ đăng ký MST cho người phụ thuộc chậm nhất là ngày 21/3/2017.

II. Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh:

Theo khoản 10 điều 7 Thông tư 95/2016/TT- BTC quy định về: Hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh, cụ thể như sau:

1) Nếu là Cá nhân đăng ký người phụ thuộc trực tiếp tại cơ quan thuế:

- Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Mẫu 20-ĐK-TCT theo Thông tư 95/2016/TT-BTC.

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực, Hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực.

2) Nếu là DN đăng ký người phụ thuộc cho nhân viên:

Bước 1: Cá nhân nộp các mẫu sau cho Doanh nghiệp:

 • Cá nhân gửi văn bản ủy quyền cho DN.
 • Giấy tờ của người phụ thuộc (bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực, Hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực cho DN.
 • Hồ sơ chứng minh người phu thuộc thì các bạn làm theo như mục II bên dưới.

Bước 2: Doanh nghiệp nộp Mẫu 20-ĐKT-TH-TCT qua mạng:

- Doanh nghiệp tổng hợp hồ sơ đăng ký thuế của người phụ thuộc.

- Gửi Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc mẫu 20-ĐKT-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95 (trên tờ khai đánh dấu vào ô "Đăng ký thuế" và ghi đầy đủ các thông tin) nộp qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, 2 cách cụ thể như sau:

a) Nếu DN bạn nộp Mẫu 20-ĐK-TH-TCT trực tiếp thì tải mẫu về mẫu 20-ĐK-TH-TCT tờ khai tổng hợp đăng ký người phụ thuộc

b) Nếu DN bạn nộp Mẫu 02TH qua mạng, thì trình tự các bạn làm theo hướng dẫn bên dưới nhé:

Chú ý: Các bạn có thể làm Mẫu 02TH trên phần mềm HTKK và phần mềm QTTNCN 3.3.0, chi tiết như sau:

Cách 1: Làm mẫu 02TH trên phần mềm HTKK:

1.1. Các bạn đăng nhập vào phần mềm HTKK -> "Kê khai" -> "Quyết toán thuế thu nhập cá nhân" -> "Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh", như hình bên dưới:

Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh qua mạng

1.2. Tiếp đó các bạn chọn: "Năm" -> "Lần đăng ký" -> "Đồng ý"

- Tiếp đó màn hình sẽ xuất hiện như hình dưới và các bạn điền các thông tin vào:

Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh qua mạng

VD 1: Nhân viên Nguyễn Văn A đăng ký giảm trừ cho con là Nguyên Văn B từ tháng 9/2016. (Con Nguyễn Văn B chưa có MST người phụ thuộc, chưa được ai đăng ký giảm trừ)

-> Trường hợp này thì nhập vào Phần I -> Mục "Thời gian tính giảm trừ" "Từ tháng" ghi: 9/2016 -> "Đến tháng" ghi: Để trống

VD 2: Nhân viên Nguyễn Văn C đăng ký giảm cho con là Nguyễn Văn D từ tháng 9/2016. Nhưng con Nguyễn Văn D được mẹ đăng ký giảm trừ ở 1 công ty khác từ tháng 3/2015.

-> Trường hợp này đăng ký như sau:

Bước 1: Yêu cầu bên Công ty Mẹ đang đăng ký giảm trừ phải báo giảm, cụ thể như sau: Nhập thông tin của người mẹ và Con Nguyễn Văn D vào Phần II -> Mục "Thời gian tính giảm trừ" "Từ tháng" ghi: 3/2015. "Đến tháng" ghi: 8/2016

Bước 2: Bên Công ty Bố Nguyễn Văn C: Nhập thông tin của người Bố và Con Nguyễn Văn D vào Phần II -> Mục "Thời gian tính giảm trừ" "Từ tháng" ghi: 9/2015. "Đến tháng" ghi: Để trống.

1.3. Sau khi đã nhập xong thông tin, các bạn ấn "kiểm tra" -> Kết xuất XML", cách nộp tờ khai qua mạng, các bạn xem chi tiết bên dưới nhé!

CÁCH 2: Làm mẫu 02TH trên phần mềm QTTNCN 3.3.0

- Phần mềm QTTNCN 3.3.0 là phần mềm đăng ký MST cá nhân, quyết toán thuế TNCN, các bạn có thể tải về tại đây: Phần mềm QTTNCN 3.3.0

2.1. Sau khi cài đặt, các bạn bật phần mềm QTTNCN 3.3.0 lên vào click vào "Đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh".

2.2. Tiếp đó các bạn nhập thông tin như sau:

Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh qua mạng

2.3. Tiếp đó các bạn nhập thông tin của người đăng ký giảm trừ gia cảnh như: Họ tên, MST, người phụ thuộc ...Các bạn làm theo hướng dẫn như phần Cách 1 bên trên nhé (Mẫu 02TH trên phần mềm HTKK và trên QTNCN 3.3.0 đều giống nhau)

BƯỚC 3: Nộp Mẫu 02TH qua mạng:

- Các bạn có thể nộp Mẫu 02TH qua 2 website là: nhantokhai.gdt.gov.vn hoặc tncnonline.com.vn. cụ thể như sau:

Cách 1. Nộp mẫu 02TH qua tncnonline.com.vn:

1.1/ Truy cập vào webstite tncnonline.com.vn -> Người phụ thuộc:

Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh qua mạng

1.2/ Tiếp đó các bạn chọn mục: Tổ chức, cá nhân:

Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh qua mạng

1.3/ Sau khi đăng nhập xong thông tin các bạn tiến hành gửi file:

- Mục: File dữ liệu -> Các bạn trọn file 02TH mà các bạn vừa kết xuất XML.

Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh qua mạng

=> Như vậy là các bạn đã nộp xong rồi. Các bạn đợi từ 2 - 7 ngày để kiểm tra kết quả (Cách kiểm tra xem phần 2 bên dưới nhé)

Cách 2. Nộp mẫu 02TH qua nhantokhai.gdt.gov.vn:

2.1/ Truy cập vào webstite nhantokhai.gdt.gov.vn -> Đăng nhập -> Tài khoản:

Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh qua mạng

2.2/ Tiếp đó chọn tìm tới phần: 16TH - Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh -> tích chọn vào ô vuông

Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh qua mạng

2.3/ Kéo chuột xuống dưới để chọn: Tiếp tục:

Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh qua mạng

2.4/ Tiếp đó các bạn ấn: Chấp nhận

Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh qua mạng

-> Sau khi đăng ký xong thì các bạn có thể nộp mẫu 02TH qua mạng được rồi.

=> Tiếp đó: Các tiến hành nộp mẫu 02TH qua mạng, các bạn nộp giống như việc nộp tờ khai thuế GTGT...nhé.

Vào phần: NỘP TỜ KHAI -> Tải tờ khai...

BƯỚC 4: Các bạn in bản cứng Mẫu 02TH vừa nộp qua mạng -> Rồi đi nộp trực tiếp cho cơ quan thuế.

Chú ý:

- Nếu các bạn nộp Mẫu 02TH qua: tncnonline.com.vn thì phải đi nộp bản cứng cho cơ quan thuế.

- Nếu các bạn nộp mẫu 02TH qua: nhantokhai.gdt.gov.vn thì Không cần phải nộp bản cứng.

-> Như vậy là các bạn đã nộp xong, các bạn đợi từ 2 - 7 ngày để có kết quả.

Đánh giá bài viết
1 899
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo